Meni

Sporočilo za javnost, 9. januar 2020

Slovenska naravna zdravilišča leto 2019 zaključila uspešno

Slovenska naravna zdravilišča leto 2019 zaključila uspešno

09.01.2020

Slovenska naravna zdravilišča so leto 2019 zaključila uspešno, saj so gostila več gostov in ustvarila več prenočitev kot leto poprej. Obisk v zadnjih treh mesecih nakazuje pozitiven trend tudi za leto 2020.

Leto 2019 je bilo sorazmerno uspešno, kar zadeva prihode in ustvarjene prenočitve v 15 slovenskih naravnih zdraviliščih. V primerjavi z letom 2018 je bil zabeležen rahel porast števila prihodov domačih gostov – le-teh je bilo 413.295, kar je za 1 odstotek več kot v preteklem letu –, ustvarjenih pa je bilo zgolj za nekaj sto prenočitev manj, in sicer 1,584.266 (indeks 99,8). Še bolj optimistični so podatki pri gostih iz tujine, saj je bilo zabeleženih 448.338 prihodov, kar predstavlja vzpodbudnih 3,7 odstotka več kot v 2018. Prenočitev tujih gostov pa smo zabeležili 1,649.117, kar je 2,3 odstotka več kot v prejšnjem letu. Tako se že tretje leto zapored uresničujejo napovedi iz strategije trženja slovenskih naravnih zdravilišč, ki predvideva zadržanje ustvarjenih domačih prenočitev na doseženem nivoju ter postopno rast gostov in prenočitev iz tujine. Zaradi hitrejše rasti tujih gostov se je spremenilo tudi razmerje med domačimi in tujimi gosti v prid slednjih, ki jih je že za 2 odstotka več kot domačih; pri prenočitvah pa beležimo za en odstotek več tujih. Tudi na nivoju ustvarjenih skupnih prenočitev smo v pozitivnih številkah, z 861.633 prihodov (102,4) in 3,233.383 ustvarjenih prenočitev (101,1). K dobrim, vzpodbudnim rezultatom so prispevali predvsem meseci oktober, november in december, ki so bili v primerjavi z drugimi meseci nadpovprečni pri obisku in pri prenočitvah.

Pozitivna pričakovanja so tako realna tudi za letošnje leto, čeprav se tudi v slovenskih naravnih zdraviliščih še kako zavedamo vpliva ohlajanja svetovnega, predvsem pa evropskega gospodarstva. Z našo bogato in raznoliko ponudbo bomo v letošnjem letu še posebej nagovarjali domačega gosta, predvsem v spomladanskih mesecih, promocijsko-prodajne aktivnosti pa bodo vezane tudi na novo, svežo, privlačno, sodobno in prilagodljivo spletno stran Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Prepričani smo, da bo nova podoba portala, ki smo ga skupaj soustvarjali s kolegi iz marketinško-prodajnih oddelkov posameznih zdravilišč in ki smo ga osvežili tudi z novim logotipom SSNZ, še povečala prepoznavnost vodilne blagovne znamke slovenskega turizma – slovenska naravna zdravilišča. Prenovljeni portal SSNZ, ki se nahaja na naslovu www.slovenia-terme.si, smo lansirali prav na zadnji dan leta 2019.

Vabimo vse, da si spletno stran ogledate, predvsem pa vabljeni v živo na vsa termalno-zdraviliška doživetja, ki bodo tudi v letu 2020 vsak dan navduševala s številnimi novostmi, za kar si bo vredno vzeti čas.

Ostale novice

Prebirajte naprej.

Darilni bon